Till startsida
Webbkarta

Gunilla Bergström Casinowsky

Forskare
Rum: K 114
Tel:   031-786 6148
E-mail: Gunilla.Bergstrom@socav.gu.se
 


Bakgrund

GUNILLA BERGSTRÖM CASINOWSKY disputerade 2010 med avhandlingen Tjänsteresor i människors vardag - om rörlighet, närvaro och frånvaro.

Gunilla är arbetsmiljöombud vid institutionen.

Forskningsområden

Omfattar sociologiska perspektiv på arbetsmarknad och utbildning, samordning mellan arbete och privatliv, genus och mobilitet.

Aktuell forskning

Pågående forskning knyter på olika sätt an till kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Dels genom en granskning av sk kompetensplattformar - ett arbetsmarknadspolitiskt initiativ med syftet att åstadkomma en effektivare matchning mellan arbetsmarknadens behov och arbetskraftens kompetens där en strategisk utbildningsplanering ses som den centrala mekanismen, dels genom en utvärdering av projektet ”Etablering via arbete”, ett initiativ som riktar sig till gruppen individer som lever i, eller riskerar att hamna i, ett långvarigt ”utanförskap”. Utgångspunktet är att genom samverkan mellan samhällsfunktioner, myndigheter och utbildningsaktörer skapa ett fundament för stödjande insatser som för individerna närmare arbetsmarknaden och därmed bryta utanförskapet.

Undervisnings- och handledningsområden

Undervisar och handleder främst inom det arbetslivssociologiska fältet.
 

Publikationer

2011

2008

2006

Kontaktinformation

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Box 720, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Sprängkullsgatan 25 (Klicka på adress för att få karta)

Telefon:
031-786 0000

Fax:
031-786 4764

Till sidans topp