Till startsida
Webbkarta

Välkomna till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Vid institutionen bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om arbetsmarknad, arbetsliv, välfärdsfrågor, sociala rörelser, hållbar utveckling, miljöpolitik, rättssociologi samt brottsighet och social kontroll. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och human resource management. Institutionen har också omfattande åtaganden på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor.


 
 

Det går att rationalisera utan att försämra arbetsmiljön

Mycket forskning och resurser har satsats genom åren för att förbättra de ergonomiska villkoren i arbetslivet. 2011 visade professor Jörgen Winkel i en vetenskaplig översikt, tillsammans med professor Rolf Westgaard från Norge, att forskningen inte kunde visa på några bestående positiva effekter av alla de insatser som gjordes.

En av orsakerna var att den ständigt pågående rationaliseringen motverkade effekterna av de ergonomiska insatserna.
- Men i några av vår senaste studier har vi studerat organisationer som både har lyckats höja produktiviteten och samtidigt förbättra den fysiska arbetsmiljön. Nu arbetar vi med att ta fram verktyg som gör det möjligt att integrera arbetsmiljöaspekter i rationaliseringsarbetet.

 

   Jörgen Winkel, professor vid institutionen som studerat för-      hållandena mellan arbetsmiljöförbättringar och kraven på    rationaliseringar

Läs mer

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta