Till startsida
Webbkarta

Välkomna till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Vid institutionen bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om arbetsmarknad, arbetsliv, välfärdsfrågor, sociala rörelser, hållbar utveckling, miljöpolitik, rättssociologi samt brottslighet och social kontroll. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och human resource management. Institutionen har också omfattande åtaganden på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor.


Nya fristående kurser

(klicka på kurskoden för mer information)

Sociologi, grundläggande nivå
Local and Global Social Movements (SC1215)

Personalvetenskap, avancerad nivå
HRM in a social perspective (PV2201)


 

Wikis och video gav pedagogisk pris

Fakultetens pedagogiska pris har i år gått till Christel Backman, Sara Uhnoo och Mattias Wahlström för deras arbete med att ta fram en ny grundkurs i kriminologi.
- Vi har både gjort om organisationen runt kursen och använt oss av en hel del nya pedagogiska verktyg, säger en i lärarlaget, Christel Backman.

När man ändå var tvungen att göra om introduktionskurserna var det lika bra att göra det från grunden. Mycket av ledorden handlar om att få studenterna mer aktiva och att ge dem möjlighet till olika typer av lärande, men även att kunna väva ihop ämnet kriminologi med de metod- och vetenskapsteoretiska kunskaper som studenterna behöver ha med sig från en grundkurs.
Lärarlaget har gått flera olika PIL-kurser och kom därifrån mycket inspirerade.
- Vi har testat att använda oss av Wikis som ett verktyg för studenterna, säger Sara Uhnoo. Det fungerar på samma sätt som på Wikipedia och tanken är att en studentgrupp tillsammans arbetar med en text. På så sätt lär de sig att både formulera sig i skrift, få kritik och ge kritik samt skriva om sina texter.
En effekt av att använda sig av Wikis är att studenterna har fått en bättre förståelse av vad begrepp och teorier är för något. I tidigare kurser har det visat sig att många hade ganska vaga föreställningar av vad ett ”Begrepp” var. Tekniken i en Wikis är att studenterna först skriver en övergripande text, sedan markerar de ett antal begrepp som de vill utveckla och förklara och slutligen skapar de en länk till den förklarande texten.

Skurit ner på föreläsningar

I den nya kursen har lärarlaget skurit ner mycket på de traditionella föreläsningarna och i stället haft en introduktion i början av veckan och en avslutning i slutet.


Ett exempel på uppgifter som studenterna fick i början av veckan kunde vara att studera hur samhället har designat närområdet för att förebygga brottslighet där studenterna bor. Dessa observationer kopplades både ihop med teorifrågor och frågeställningar knutna till själva observationsmetoden.
- På så sätt kunde vi integrera metod, vetenskapsteori och ämneskunskaper i en och samma uppgift, säger Christel Backman, och samtidigt fick vi intressanta underlag till de seminarier vi hade, exempelvis hur de brottsförebyggande åtgärderna skiljer sig mellan olika stadsdelar.
I och med att mycket av arbetet, och studenternas utveckling sker genom att de arbetar med Wiki kan även lärarna följa arbetet.
- Det skapas en logg så att vi kan se vilka som att inne och arbetar i dokumentet, berättar Christel Backman.

Video för kommentarer

Lärarlaget har också använt sig av video för att kommentera studenternas arbete. Genom att koppla upp sig mot ett videokonferenssystem har lärarna tillsammans kommenterat en text, spelat in den och lagt upp den på GUL. Att framföra konstruktiv kritik i dialog blir lite mer informellt och det betonar att kunskapsbildning och kritik sker i dialog mellan personer som ibland har olika perspektiv.
Ett grundperspektiv för lärarlaget är att stötta studenterna i deras utveckling och genom att använda sig av nya tekniker skapas också nya möjligheter att göra detta. Man har tagit bort de traditionella salstentorna och för att kunna sätta betyg arbetar lärarlaget med flera steg; redovisningar som är genomförda med hjälp av wiki-tekniken, seminarier, posterutställningar och individuella examensuppgifter.

Våga pröva nytt tillsammans

Lärarlaget har även sett över hur de har organiserat arbetet runt själva kursen. Det har blivit en plattare organisation och de har inte en person som är kursansvarig utan man har delat upp ansvaret.
- Vi ville arbeta tillsammans och vi har också märkt att vi har vågat satsa på nya idéer nu när vi gör det gemensamt, konstaterar Mattias Wahlström. Givetvis har allt planerade och diskuterande tagit mycket tid, det gör det alltid när man skall bygga något nytt, men i längden tror jag att det kollektiva arbetssättet är att föredra, både för oss och och studenterna.
Prissumman är på 100 000 kronor och skall gå till någon form av verksamhetsutveckling.
- Även om det låter som mycket pengar blir det inte många timmar i slutändan, säger Mattias, vi har talat om att skriva något och då skulle prispengarna bli en bra grundplåt.

 

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta