Till startsida
Webbkarta

Välkomna till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Vid institutionen bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om arbetsmarknad, arbetsliv, välfärdsfrågor, sociala rörelser, hållbar utveckling, miljöpolitik, rättssociologi samt brottslighet och social kontroll. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och human resource management. Institutionen har också omfattande åtaganden på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor.


 

Den nordiska modellen klarade krisen

En av de värsta ekonomiska kriserna slog till mot världen 2008-2009. Nu, några år senare, kan man konstatera att arbetsmarknaderna i de nordiska länderna återhämtade sig relativt bra.
- Det visar att våra spelregler tål allvarliga kriser, säger Tomas Berglund docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Även om det finns skillnader mellan de nordiska länderna är likheterna större. Starka fackföreningar, förhållandevis gott samarbetsklimat på företagen, många ”goda” jobb och en stor konkurrensutsatt sektor.
- Exponeringen mot den globala ekonomin innebär att vi drabbas hårdare av internationella kriser samtidigt som vi får en stor nytta av en internationell högkonjunktur.
De öppna, små ekonomierna som kännetecknar de nordiska länderna har en lång tradition och den internationella exponeringen har ökat ytterligare de senaste åren.

Studerar arbetets villkor

Tomas Berglund har studerat förändringarna i Norden och jämfört dessa med andra EU-länder. Fokus har varit på att studera hur arbetsvillkoren påverkats av finans- och Eurokrisen i slutet av 00-talet.
Även om statistiken visar en tydlig återhämtning finns det tecken på förändringar på den svenska arbetsmarknaden. Andelen tidsbegränsade anställningar gick ner under krisen, det var dessa grupper som i första hand fick gå, men från tidigare studier finns det goda skäl att anta att det blir fler visstidsanställningar när konjunkturen tar fart igen. Sedan nittiotalet har det skett en viss ökning för olika typer av visstidsanställningar och den personal företagen köper in från bemanningsföretagen. Vi är osäkra på de långsiktiga effekterna av att dessa typer av anställningar. I ett pågående forskningsprojekt kommer vi att studera om en tidsbegränsad anställning ger en väg in på den ordinarie arbetsmarknaden eller om man fastnar i osäkra anställningar.
En konsekvens av en sådan utveckling kan bli att vi går mot en tudelning av arbetsmarknaden där en del har tillsvidareanställningar, medan en annan, växande del hela tiden får hoppa mellan kortare, tillfälliga arbeten.
- Detta drabbar framförallt unga, säger Tomas Berglund.

Ökad oro

Ur statistiken går det också att läsa ut att en majoritet av de anställda upplevde sina arbeten som ”goda” med hög grad av inflytande, bra relationer med ledningen och bra fysisk arbetsmiljö, men att arbetstakten är hög.
- Jag kunde se att arbetstakten minskade under krisåren, men att den är tillbaka till samma nivåer som tidigare. Tidspressen har successivt ökat under en lång följd av år och är nu ett förhållandevis stort arbetsmiljöproblem.
En annan växande trend är en ökad upplevelse av osäkerhet. Erfarenheten från tidigare kriser visar att förändringarna går fort och företagen är snabba på att göra sig av med folk när det blir sämre tider.
Slutsatsen i Tomas Berglunds studie är trots allt, att den nordiska modellen med starka fackföreningar skapar goda förutsättningar för både trygga jobb och en bra arbetsmiljö på den nordiska arbetsmarknaden.

Kalender

Fler händelser i kalendern